Charitatívna reklama

Kľúčové slová:

Charitatívna reklama v roku 2024

Neziskové organizácie na svoju činnosť využívajú príjmy z rôznych zdrojov. Jedným zo zdrojov je aj
reklama, pričom príjmy z reklamy sú u neziskových organizácií považované podľa zákona č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov za zdaniteľné príjmy. Za účelom podpory financovania neziskového
sektora boli s účinnosťou od 1. 1. 2018 u vybraných typov neziskových organizácií  práve tieto
príjmy z tzv. „charitatívnej reklamy“ oslobodené od dane z príjmov, po splnení zákonom
stanovených podmienok.

Charitatívna reklama je predmetom dane, ale do výšky 20 000 € je od dane z príjmov oslobodená.
Prijaté príspevky z charitatívnej reklamy nad 20 000 € sa preto pri analýze, ktorá slúži a výpočet
základu dane z príjmov, uvádzajú v zdaniteľnej časti príjmov.

Koncom roka 2023 bola prijatá novela zákona o dani z príjmov, ktorou sa vzhľadom na infláciu od

V rámci charitatívnej reklamy môžu vybrané právnické osoby z neziskového sektora prijímať od
podnikateľských subjektov príspevky oslobodené od dane, určené na stanovené verejnoprospešné
účely.

Zároveň sa novelou zákona zosúlaďuje úprava príjemcov charitatívnej reklamy tak, aby zahŕňala
všetky právne formy tak, ako je uvedené v zákone o dani z príjmov o prijímateľoch 2 % z dane.

Ak si chcete prečítať viac podobných odborných článkov, navštívte prosím náš poradenský portál.

Navštíviť portál

Zákaznícka linka

+421 (0) 910 852 408

Napíšte nám

pastierikova@sluzbymvo.sk

Adresa

1.mája 18 01001 Žilina

Centrum poradenstva a vzdelávania, n. o.
IČO: 37983792
DIČ: 2022104744
IČ DPH: SK2022104744, podľa §7a, registrácia od 27.5.2019

poradamvo.sk | ©Copyright 2023 | designed and developed by SvitaStudio