Exekučné zrážky

Cieľom školenia je komplexne oboznámiť účastníkov s problematikou exekučných zrážok zo mzdy a posilniť ich praktické zručnosti pri ich vykonávaní. Školenie je určené pre mzdových účtovníkov, personalistov, zamestnávateľov a pre kohokoľvek, kto sa stretáva s exekučnými zrážkami v praxi.

69,00 

Dátum školenia

8 októbra, 2024

Čas školenia

08:30

13:00

Forma školenia:

ONLINE/ Zo školenia bude k dispozícii záznam

Popis produktu

Exekučné zrážky zo mzdy predstavujú pre zamestnávateľov aj zamestnancov komplikovanú oblasť, ktorá si vyžaduje dôkladnú znalosť legislatívy a praktických postupov. V tomto online školení sa komplexne oboznámite s problematikou exekučných zrážok a získate praktické zručnosti potrebné pre ich bezchybné vykonávanie.

čo sa na školení naučíte?

1. Zrážky v zmysle Zákonníka práce:

Základné pojmy a definície súvisiace so zrážkami zo mzdy

Druhy zrážok v prospech zamestnávateľa (napr. zrážky na základe pokuty, náhrady škody)

Podrobný výpočet zrážok v zmysle Zákonníka práce

Zákonné obmedzenia zrážok zo mzdy

Správna dokumentácia zrážok

2. Exekúcie:

Povinnosti zamestnávateľa pri exekúcii (doručenie exekučného príkazu, oznámenie exekútorovi)

Detailný proces výkonu exekúcie zo mzdy

Presný výpočet exekúcie vrátane rôznych druhov pohľadávok (napr. výživné, dlhy na dani)

Nepostihnuteľné časti čistej mzdy, ktoré nemožno exekučne zraziť

Tretinový systém exekučných zrážok a jeho fungovanie

Praktické príklady výpočtu exekúcie pre rôzne prípady

Určenie poradia exekúcií v prípade súbehu viacerých exekúcií

Postup pri zrážkach v prípade súbehu exekúcie a iných zrážok

3. Zrážky v zmysle Občianskeho zákonníka:

Dohody o zrážkach zo mzdy medzi zamestnancom a veriteľom

Proces výkonu zrážok na základe dohody o zrážkach

Špecifiká zrážok v prospech veriteľa

4. Novinky v legislatíve:

Prehľad aktuálnych zmien v zákonoch týkajúcich sa exekučných zrážok

Dopad legislatívnych zmien na prácu zamestnávateľov a zamestnancov

Praktické usmernenia k implementácii legislatívnych zmien

Pre koho je kurz určený?

Účtovníkom pôsobiacim v neziskovej organizácii

Štatutárni zástupcovia

Pracovníkom neziskovej organizácie

Lektor

Júlia Pšenková

Lektor

Staráme sa o všetky
právne formy neziskového sektora

ObčiaNské združenia

Neziskové organizácie

Nadácie

Neinvestičné fondy

Súkromné školy

Cirkevné školy

Športové kluby

školské jedálne

Príspevkové organizácie

Združenia právnických osôb

Cirkevné organizácie

Politické strany

Odoberajte novinky

zo sveta verejnoprospešných organizácií

Dostávajte informácie o školeniach a rady, ako zlepšiť finančný, projektový alebo personálny manažment vašej organizácie. Odoberajte náš newsletter.

  V ktorej oblasti potrebujete byť neustále v obraze?

  Záznamy školení

  Učte sa od najlepších expertov. Uľahčite si prácu a predíďte chybám.

  Zákaznícka linka

  +421 (0) 910 852 408

  Napíšte nám

  pastierikova@sluzbymvo.sk

  Adresa

  1.mája 18 01001 Žilina

  Centrum poradenstva a vzdelávania, n. o.
  IČO: 37983792
  DIČ: 2022104744

  poradamvo.sk | ©Copyright 2023 | designed and developed by SvitaStudio