Ekonomika v školách a v školských zariadeniach – Séria piatich školení (5 modulov) za zvýhodnenú cenu 199€

(ekonomické a finančné riadenie pre neekonómov v školách a v školských zariadeniach vo verejnom, súkromnom i cirkevnom sektore)

Cieľová skupina:

 • Riaditelia, štatutárni zástupcovia, zástupcovia riaditeľov škôl,  manažéri z neziskového a verejného sektora, zamestnanci

Forma: dištančne (online)

Rozsah: 5 samostatných modulov v troch blokoch (od 8:30 do 14:00 s prestávkami)

Termíny:  

 1. Modul: 18.4.2024 (štvrtok)
 2. Modul: 25. 4.2024 (štvrtok)
 3. Modul: 2.5.2024 (štvrtok)
 4. Modul: 9. 5.2024 (štvrtok)
 5. Modul 16.5.2024  (štvrtok)

Motivácia:

 • Školenie  je  zamerané  prakticky.
 • Nie teória, ale praktické skúsenosti lektorky, ktorá využíva ekonomické nástroje k inštitucionálnej stabilite nestabilného neziskového prostredia.
 • Každý účastník si prakticky vyskúša získané vedomosti na vlastnej organizácii
 • Súčasťou  sú  konkrétne  návody,  príklady dobrej praxe pri tvorbe rozpočtu, kalkulácií,  cenotvorbe v EXCEL tabuľkách, ktoré sú súčasťou školiaceho materiálu.
 • Vytvorený priestor na otázky a odpovede.

Každý účastník bude mať k dispozícii záznam školenia a školiaci materiál.

Školenie ponúkame ako celok za 199€, alebo samostatne – každý modul za 69€. Ušetriť môžete až 146€.

 

čo sa na školení naučíte?

1.Modul: Účtovné výkazy

Vysvetlenie základných ekonomických kategórií v príkladoch

Súvaha

Výkaz ziskov a strát

FIN výkazy subjektov verejnej správy

Cash-flow – výkaz o peňažných tokoch (príjmy, výdavky)

Zisk v neziskových organizáciách

Správa o hospodárení

Príklad z praxe a čo z neho vyčítate

2.Modul: Viaczdrojové financovanie

Spôsoby financovania škôl a školských zariadení

Vlastné zdroje

Verejné zdroje a ich vyúčtovanie

Súkromné zdroje

Dopady príjmov/výnosov na daňové povinnosti

Príklady z praxe

3.Modul: Rozpočty, kalkulácie a cenotvorba

Vysvetlenie pojmov a princípov rozpočtovníctva a kalkulácií v školách a v školských zariadeniach

Fixné a variabilné náklady

Rozpočet nákladov na prevádzku školy a školského zariadenia

Rozpočet nákladov na prevádzku budovy

Zostavenie ročného rozpočtu školy a školského zariadenia – základne atribúty

Rozpočet nákladov a výnosov

Rozpočet príjmov a výdavkov

Praktické príklady rozpočtov a kalkulácií (školské jedálne, internáty, prenájmy, vlastné učebné materiály a pod.)

4.Modul: Riadenie procesov a projektov

Súvis strategického plánu s finančným plánom a plánom ľudských zdrojov

Účtovníctvo ako základný zdroj informácií pre riadenie a rozhodovanie

Vysvetlenie základných pojmov z finančného a manažérskeho účtovníctva

Požiadavky na účtovný systém pre školy a školské zariadenia

Nákladové účtovníctvo – príklady

Projektové účtovníctvo – príklady

5.Modul: Finančná analýza

Ex-post analýza – vysvetlenie základných pojmov

Ako vyberať finančné ciele a čo z nich vyčítate

Analýza a hodnotenie neziskovej organizáciu ex post, aby obstála „na trhu“?

Príklad z praxe

Pre koho je kurz určený?

Riaditelia

Štatutárni zástupcovia

Manažéri z neziskového sektora (neziskové účtovné jednotky)

Manažéri z verejného sektora (príspevkové a rozpočtové organizácie a sociálnych podnikov (podnikateľské subjekty a neziskové organizácie)

Pracovníkom neziskovej organizácie

Dátum školenia

18 apríla, 2024

Čas školenia

08:30

14:00

Cena:

199,00 

Forma školenia:

ONLINE/ Zo školenia bude k dispozícii záznam

Staráme sa o všetky
právne formy neziskového sektora

ObčiaNské združenia

Neziskové organizácie

Nadácie

Neinvestičné fondy

Súkromné školy

Cirkevné školy

Športové kluby

školské jedálne

Príspevkové organizácie

Združenia právnických osôb

Cirkevné organizácie

Politické strany

Odoberajte novinky

zo sveta verejnoprospešných organizácií

Dostávajte informácie o školeniach a rady, ako zlepšiť finančný, projektový alebo personálny manažment vašej organizácie. Odoberajte náš newsletter.

  V ktorej oblasti potrebujete byť neustále v obraze?

  Záznamy školení

  Učte sa od najlepších expertov. Uľahčite si prácu a predíďte chybám.

  Zákaznícka linka

  +421 (0) 910 852 408

  Napíšte nám

  pastierikova@sluzbymvo.sk

  Adresa

  1.mája 18 01001 Žilina

  Centrum poradenstva a vzdelávania, n. o.
  IČO: 37983792
  DIČ: 2022104744
  IČ DPH: SK2022104744, podľa §7a, registrácia od 27.5.2019

  poradamvo.sk | ©Copyright 2023 | designed and developed by SvitaStudio