Špecifiká účtovania u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb

(neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, občianske združenia, cirkevné organizácie, účelové zariadenia cirkví)

Cieľová skupina:

 • ekonómia, audítori, účtovníci 

Forma: dištančne (online)

Termín: 6.6.2024

Rozsah: od 8:30 do 14:00 s prestávkami

Školiaci materiál:

 • Prezentácia
 • Vybrané účtovné prípady a príklady z podvojného účtovníctva u neverejného poskytovateľa sociálnych služieb

Motivácia:

 • Školením vás bude sprevádzať expertka s dlhoročnou praxou na ekonomiku, financovanie a účtovníctvo neziskového sektora.
 • Vytvorený priestor na otázky a odpovede.
 • Každý účastník bude mať k dispozícii podkladový materiál a záznam semináru.

čo sa na školení naučíte?

Špecifické účtovné prípady a postupy účtovania v podvojnom účtovníctve vo väzbe

na zákonné povinnosti poskytovateľov sociálnych služieb,

na poskytované sociálne služby (hlavná, ekonomická, podnikateľská),

na zdroje financovania a ich vyúčtovanie,

na projektové účtovníctvo.

Ekonomicky oprávnené náklady

Požiadavky na vedenie účtovníctva, na účtovnú závierku a výročnú správu.

Otázky a odpovede

Pre koho je kurz určený?

Pracovníkom neziskovej organizácie

Účtovníkom pôsobiacim v neziskovej organizácii

Štatutárni zástupcovia

Manažéri z neziskového sektora (neziskové účtovné jednotky)

Dátum školenia

6 júna, 2024

Čas školenia

08:30

14:00

Cena:

69,00 

Forma školenia:

ONLINE/ Zo školenia bude k dispozícii záznam

Staráme sa o všetky
právne formy neziskového sektora

ObčiaNské združenia

Neziskové organizácie

Nadácie

Neinvestičné fondy

Súkromné školy

Cirkevné školy

Športové kluby

školské jedálne

Príspevkové organizácie

Združenia právnických osôb

Cirkevné organizácie

Politické strany

Odoberajte novinky

zo sveta verejnoprospešných organizácií

Dostávajte informácie o školeniach a rady, ako zlepšiť finančný, projektový alebo personálny manažment vašej organizácie. Odoberajte náš newsletter.

  V ktorej oblasti potrebujete byť neustále v obraze?

  Záznamy školení

  Učte sa od najlepších expertov. Uľahčite si prácu a predíďte chybám.

  Zákaznícka linka

  +421 (0) 910 852 408

  Napíšte nám

  pastierikova@sluzbymvo.sk

  Adresa

  1.mája 18 01001 Žilina

  Centrum poradenstva a vzdelávania, n. o.
  IČO: 37983792
  DIČ: 2022104744
  IČ DPH: SK2022104744, podľa §7a, registrácia od 27.5.2019

  poradamvo.sk | ©Copyright 2023 | designed and developed by SvitaStudio