Špecifiká účtovania v neštátnej škole

(súkromné a cirkevné školy, súkromné a cirkevné školské zariadenia)

Cieľová skupina:

 • ekonómia, účtovníci, finanční manažéri v súkromných a cirkevných školách a školských zariadeniach

Forma: dištančne (online)

Termín: 23.5.2024

Rozsah: od 8:30 do 14:00 s prestávkami

Dodávateľ služby:
Centrum poradenstva a vzdelávania, n. o. (skratka CPV, n. o.)

IČO:37983792

DIČ: 2022104744

IČ DPH: SK2022104744, podľa §7a, registrácia od 27.5.2019

čo sa na školení naučíte?

Legislatívny rámec ekonomickej agendy súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení.

Špecifické účtovné prípady a postupy účtovania v neštátnej škole (neziskovej organizácii) vo väzbe

na viaczdrojové financovanie súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení a ich vplyv na finančné riadenie v súlade so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení,

na hospodárenie školy (hlavná, ekonomická, podnikateľská činnosť),

na projektové účtovníctvo.

Požiadavky na vedenie účtovníctva, na účtovnú závierku a výkazníctvo.

Otázky a odpovede

Pre koho je kurz určený?

Riaditelia

Štatutárni zástupcovia

Manažéri z neziskového sektora (neziskové účtovné jednotky)

Pracovníkom neziskovej organizácie

Účtovníkom pôsobiacim v neziskovej organizácii

Dátum školenia

23 mája, 2024

Čas školenia

08:30

14:00

Cena:

69,00 

Forma školenia:

ONLINE/ Zo školenia bude k dispozícii záznam

Staráme sa o všetky
právne formy neziskového sektora

ObčiaNské združenia

Neziskové organizácie

Nadácie

Neinvestičné fondy

Súkromné školy

Cirkevné školy

Športové kluby

školské jedálne

Príspevkové organizácie

Združenia právnických osôb

Cirkevné organizácie

Politické strany

Odoberajte novinky

zo sveta verejnoprospešných organizácií

Dostávajte informácie o školeniach a rady, ako zlepšiť finančný, projektový alebo personálny manažment vašej organizácie. Odoberajte náš newsletter.

  V ktorej oblasti potrebujete byť neustále v obraze?

  Záznamy školení

  Učte sa od najlepších expertov. Uľahčite si prácu a predíďte chybám.

  Zákaznícka linka

  +421 (0) 910 852 408

  Napíšte nám

  pastierikova@sluzbymvo.sk

  Adresa

  1.mája 18 01001 Žilina

  Centrum poradenstva a vzdelávania, n. o.
  IČO: 37983792
  DIČ: 2022104744
  IČ DPH: SK2022104744, podľa §7a, registrácia od 27.5.2019

  poradamvo.sk | ©Copyright 2023 | designed and developed by SvitaStudio