Špecifiká účtovania v neštátnej škole

Záznam školenia obsahuje kvalitný videozáznam živého školenia, prezentácie a školiace materiály, ako sú pracovné listy a šablóny. Tieto záznamy ponúkajú flexibilitu v učení vlastným tempom a sú dostupné aj po skončení školenia, čo zvyšuje ich hodnotu ako dlhodobého zdroja vedomostí. Na školení sa naučíte legislatívny rámec ekonomickej agendy pre súkromné a cirkevné školy, špecifické účtovné postupy a požiadavky na účtovnú závierku a výkazníctvo.

69,00 

Popis produktu

Tento záznam školenia je kľúčovým zdrojom pre všetkých účtovníkov, finančných manažérov a administratívnych pracovníkov pôsobiacich v neštátnych školách. Školenie sa zameriava na špecifické účtovné postupy a pravidlá, ktoré sú relevantné pre neštátne vzdelávacie inštitúcie.

Čo je zahrnuté v zázname školenia?

 • Kvalitný videozáznam živého školenia
 • Prezentácie použité počas školenia
 • Školiace materiály, ako sú napríklad pracovné listy, šablóny a pod.

Aké sú výhody záznamov školení?

Záznamy školení ponúkajú mnoho výhod, medzi ktoré patria:

 • Flexibilita: Môžete si ich pozrieť kedykoľvek a kdekoľvek, a tak sa učiť vlastným tempom.
 • Dostupnosť: Záznamy školení sú k dispozícii aj po skončení živého školenia, takže sa k nim môžete kedykoľvek vrátiť a osviežiť si vedomosti.
 • Zvýšená hodnota: Záznamy školení sú cenným zdrojom, ktorý môžete používať aj po absolvovaní školenia.

čo sa na školení naučíte?

Legislatívny rámec ekonomickej agendy súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení.

Špecifické účtovné prípady a postupy účtovania v neštátnej škole (neziskovej organizácii) vo väzbe

na viaczdrojové financovanie súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení a ich vplyv na finančné riadenie v súlade so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení,

na hospodárenie školy (hlavná, ekonomická, podnikateľská činnosť),

na projektové účtovníctvo.

Požiadavky na vedenie účtovníctva, na účtovnú závierku a výkazníctvo.

Pre koho je kurz určený?

Riaditelia

Štatutárni zástupcovia

Pracovníkom neziskovej organizácie

Účtovníkom pôsobiacim v neziskovej organizácii

Lektor

RNDr. Ing. Marcela Dobešová

Členka správnej rady a zakladateľka CPV

Lektor

Staráme sa o všetky
právne formy neziskového sektora

ObčiaNské združenia

Neziskové organizácie

Nadácie

Neinvestičné fondy

Súkromné školy

Cirkevné školy

Športové kluby

školské jedálne

Príspevkové organizácie

Združenia právnických osôb

Cirkevné organizácie

Politické strany

Odoberajte novinky

zo sveta verejnoprospešných organizácií

Dostávajte informácie o školeniach a rady, ako zlepšiť finančný, projektový alebo personálny manažment vašej organizácie. Odoberajte náš newsletter.

  V ktorej oblasti potrebujete byť neustále v obraze?

  Záznamy školení

  Učte sa od najlepších expertov. Uľahčite si prácu a predíďte chybám.

  Zákaznícka linka

  +421 (0) 910 852 408

  Napíšte nám

  pastierikova@sluzbymvo.sk

  Adresa

  1.mája 18 01001 Žilina

  Centrum poradenstva a vzdelávania, n. o.
  IČO: 37983792
  DIČ: 2022104744
  IČ DPH: SK2022104744, podľa §7a, registrácia od 27.5.2019

  poradamvo.sk | ©Copyright 2023 | designed and developed by SvitaStudio