Špecifiká účtovania v neziskových účtovných jednotkách – náhradný termín

(nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, občianske združenia, cirkevné organizácie, verejné výskumné inštitúcie, združenia právnických osôb)

Motivácia:

 • Školením vás bude sprevádzať expertka s dlhoročnou praxou na ekonomiku, financovanie a účtovníctvo neziskového sektora.
 • Vytvorený priestor na otázky a odpovede.
 • Každý účastník bude mať k dispozícii podkladový materiál a záznam školenia.

Školiaci materiál:

 • Prezentácia
 • Vybrané účtovné prípady a príklady z podvojného účtovníctva

čo sa na školení naučíte?

Špecifické účtovné prípady a postupy účtovania v podvojnom účtovníctve vo väzbe

na zákonné povinnosti rôznych právnych foriem MNO,

na činnosť (hlavná, ekonomická, podnikateľská),

na druhu všeobecne prospešných činnosti neziskových účtovných jednotiek,

na viaczdrojové financovanie (verejné a súkromné prostriedky),

na daňovú evidenciu,

na projektové účtovníctvo.

Požiadavky na vedenie účtovníctva, na účtovnú závierku a výročnú správu.

Otázky a odpovede

Pre koho je kurz určený?

Riaditelia

Štatutárni zástupcovia

Manažéri z neziskového sektora (neziskové účtovné jednotky)

Manažéri z verejného sektora (príspevkové a rozpočtové organizácie a sociálnych podnikov (podnikateľské subjekty a neziskové organizácie)

Pracovníkom neziskovej organizácie

Účtovníkom pôsobiacim v neziskovej organizácii

Dátum školenia

14 mája, 2024

Čas školenia

08:30

14:00

Cena:

69,00 

Forma školenia:

ONLINE/ Zo školenia bude k dispozícii záznam

Staráme sa o všetky
právne formy neziskového sektora

ObčiaNské združenia

Neziskové organizácie

Nadácie

Neinvestičné fondy

Súkromné školy

Cirkevné školy

Športové kluby

školské jedálne

Príspevkové organizácie

Združenia právnických osôb

Cirkevné organizácie

Politické strany

Odoberajte novinky

zo sveta verejnoprospešných organizácií

Dostávajte informácie o školeniach a rady, ako zlepšiť finančný, projektový alebo personálny manažment vašej organizácie. Odoberajte náš newsletter.

  V ktorej oblasti potrebujete byť neustále v obraze?

  Záznamy školení

  Učte sa od najlepších expertov. Uľahčite si prácu a predíďte chybám.

  Zákaznícka linka

  +421 (0) 910 852 408

  Napíšte nám

  pastierikova@sluzbymvo.sk

  Adresa

  1.mája 18 01001 Žilina

  Centrum poradenstva a vzdelávania, n. o.
  IČO: 37983792
  DIČ: 2022104744
  IČ DPH: SK2022104744, podľa §7a, registrácia od 27.5.2019

  poradamvo.sk | ©Copyright 2023 | designed and developed by SvitaStudio