Špecifiká účtovania v neziskových účtovných jednotkách

Záznam nášho školenia vám prináša praktické znalosti a aktuálne informácie o účtovaní grantov, dotácií, miezd, odpisov majetku a ďalších špecifík neziskového sektora. Naučíte sa viesť účtovníctvo vašej neziskovej organizácie bezchybne a efektívne v súlade s platnou legislatívou. Vďaka flexibilite záznamu sa môžete učiť vlastným tempom a opakovať si dôležité informácie podľa potreby.

69,00 

Popis produktu

Hľadáte komplexný prehľad o účtovaní v neziskových organizáciách? Záznam školenia obsahuje všetko, čo potrebujete vedieť o účtovaní grantov, dotácií, miezd, odpisov majetku a ďalších špecifík neziskového sektora. Získate praktické zručnosti a aktuálne informácie o legislatíve, vďaka ktorým budete viesť účtovníctvo vašej neziskovej organizácie bezchybne a efektívne.

Záznam školenia je videozáznam živého školenia, ktoré bolo vedené odborníkom v danej oblasti. Umožňuje vám pozrieť si si ho kedykoľvek a kdekoľvek, a tak sa učiť vlastným tempom a opakovať si dôležité informácie podľa potreby.

Čo je zahrnuté v zázname školenia?

 • Kvalitný videozáznam živého školenia
 • Prezentácie použité počas školenia
 • Školiace materiály, ako sú napríklad pracovné listy, šablóny a pod.

Aké sú výhody záznamov školení?

Záznamy školení ponúkajú mnoho výhod, medzi ktoré patria:

 • Flexibilita: Môžete si ich pozrieť kedykoľvek a kdekoľvek, a tak sa učiť vlastným tempom.
 • Dostupnosť: Záznamy školení sú k dispozícii aj po skončení živého školenia, takže sa k nim môžete kedykoľvek vrátiť a osviežiť si vedomosti.

Zvýšená hodnota: Záznamy školení sú cenným zdrojom, ktorý môžete používať aj po absolvovaní školenia.

čo sa na školení naučíte?

Špecifické účtovné prípady a postupy účtovania v podvojnom účtovníctve vo väzbe

na zákonné povinnosti rôznych právnych foriem MNO,

na činnosť (hlavná, ekonomická, podnikateľská),

na druhu všeobecne prospešných činnosti neziskových účtovných jednotiek,

na viaczdrojové financovanie (verejné a súkromné prostriedky),

na daňovú evidenciu,

na projektové účtovníctvo.

Požiadavky na vedenie účtovníctva, na účtovnú závierku a výročnú správu.

Pre koho je kurz určený?

Účtovníkom pôsobiacim v neziskovej organizácii

Lektor

RNDr. Ing. Marcela Dobešová

Členka správnej rady a zakladateľka CPV

Lektor

Staráme sa o všetky
právne formy neziskového sektora

ObčiaNské združenia

Neziskové organizácie

Nadácie

Neinvestičné fondy

Súkromné školy

Cirkevné školy

Športové kluby

školské jedálne

Príspevkové organizácie

Združenia právnických osôb

Cirkevné organizácie

Politické strany

Odoberajte novinky

zo sveta verejnoprospešných organizácií

Dostávajte informácie o školeniach a rady, ako zlepšiť finančný, projektový alebo personálny manažment vašej organizácie. Odoberajte náš newsletter.

  V ktorej oblasti potrebujete byť neustále v obraze?

  Záznamy školení

  Učte sa od najlepších expertov. Uľahčite si prácu a predíďte chybám.

  Zákaznícka linka

  +421 (0) 910 852 408

  Napíšte nám

  pastierikova@sluzbymvo.sk

  Adresa

  1.mája 18 01001 Žilina

  Centrum poradenstva a vzdelávania, n. o.
  IČO: 37983792
  DIČ: 2022104744
  IČ DPH: SK2022104744, podľa §7a, registrácia od 27.5.2019

  poradamvo.sk | ©Copyright 2023 | designed and developed by SvitaStudio