Milena Košturiaková

Som rada, že sa mi podarilo prihlásiť na Váš portál poradamvo.sk. Dala som si tam dva dotazy a som prekvapená, ako ľudia reagujú aj osobne.
Tejto problematike a účtovníctvu ako takému som sa začala venovať až pred rokom a je to pre mňa veľmi náročné. Navyše Dobrý Pastier pána Masláka je veľmi veľký a som na to viac menej sama. Teším sa každej radě a pomoci.
Ďakujem

RNDr. Marcel Tkáč, riaditeľ školy

Srdečne pozdravujem

Nemám veľa času, budem stručný….so službami portálu som veľmi spokojný. Možno by som vylepšil grafické spracovanie, ale to je môj osobný pohľad.

Michaela Farkašovská, Priatelia Zeme

Dobrý deň,

už som dlhšie na portáli nebola, ale predtým, na začiatku, som ho dosť využila. Možno kolegovia ešte niečo riešia, nesledujem to. Máme naň prístup tuším 5ti z organizácie.

Ja som bola veľmi spokojná a keď nejaká odpoveď nechodila, tak som volala pani Pastierikovej a vždy som sa dozvedela, čo som potrebovala. Dokonca som mala možnosť v dvoch zložitejších prípadoch, ktoré sme riešili, rozprávať sa s expertmi aj telefonicky a pomerne dlho. To mi veľmi pomohlo.

Nič kritické ma nenapadá, ani na vylepšenie. Pre naše potreby to bolo super a dostačujúce.

Ďakujem

Martin Podolinský

Sme cirkevná základná škola, ktorá svoju činnosť realizuje ako nezisková organizácia. V oblasti školstva využívame hlavne témy portálu ako: financovanie, personalistika (ľudské zdroje), účtovníctvo, výkazníctvo súvisiace s vykazovaním čerpania verejných prostriedkov a samozrejme verejné obstarávanie. Obzvlášť by sme uvítali väčšie zameranie portálu aj na oblasť personalistiky v školstve (zaraďovanie zamestnancov, plnenie kvalifikačných požiadaviek, a pod.) a oblasť vykazovania čerpania zdrojov zo štátneho rozpočtu (normatívne financovanie, nenormatívne dotácie atď.) a spôsob ich uvádzania v Správe o hospodárení a pod.
Portál nám bol v mnohých otázkach nápomocný. Ďakujeme.

Zuzana Aková

Pre mňa je tento portál výnimočný…. jednak pre obsah, nakoľko neziskovým  organizáciám ako takým je venovaných len málo príspevkov na “google”, kde dnes všetci hľadajú odpovede….Samozrejme, základom úspechu nie je len obsah, ktorý ma zaujíma, ale predovšetkým odbornosť ľudí, ktorí sa vyjadrujú…..a tých máte more…. Získať stanovisko odborníkov je naozaj drahé, a tak si cením, že môžem byť Vašou súčasťou, kde sa vždy dozviem viac, ako som očakávala….odborné články, príklady z praxe, komplexné riešenie niektorých problémov, fórum, školenia, publikácie….

Ďakujem.

Tomáš Polák

Ako pozitívum beriem najmä odbornú spoločnosť o ktorej sa presviedčam na každom Vašom školení a z odpovedí v rámci fóra. Z viacerých vašich odborníkov nadobúdam presvedčenie, že sú nie len odborníci ale vedia danú problematiku vysvetliť aj laickej verejnosti akou som ja.

Negatíva som si zatiaľ nevšimol, možno keby nás je v klube viac, ktorí by mali snahu to robiť poctivo a odborne a s vašou pomocou, pretože je toho na mňa neskutočne veľa a to som ešte riadne zamestnaný, ale to vy nevyriešite, len som sa posťažoval 🙂

Zákaznícka linka

+421 (0) 910 852 408

Napíšte nám

pastierikova@sluzbymvo.sk

Adresa

1.mája 18 01001 Žilina

Centrum poradenstva a vzdelávania, n. o.
IČO: 37983792
DIČ: 2022104744
IČ DPH: SK2022104744, podľa §7a, registrácia od 27.5.2019

poradamvo.sk | ©Copyright 2023 | designed and developed by SvitaStudio