Ocenenie a účtovanie dobrovoľníckej práce v neziskových organizáciách

RNDr. Ing. Marcela Dobešová

Publikované dňa: 14 marca, 2024

V mnohých neziskových organizáciách pracujú dobrovoľníci, vykonávajú činnosti súvisiace s účelom činnosti neziskovej organizácii. Túto činnosť dobrovoľníka je potrebné vykazovať, oceňovať a účtovať v zmysle zákonov o dobrovoľníctve, o účtovníctve a o dani z príjmov. Hodnota dobrovoľníckej práce môže byť započítaná do spolufinancovania projektov, ak to umožňuje dotačný zákon, alebo výzva k predkladaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Zobraziť článok

Povinnosti neziskovej účtovnej jednotky súvisiace s účtovnou závierkou a s daňovým priznaním za rok 2023

RNDr. Ing. Marcela Dobešová

Publikované dňa: 6 februára, 2024

Povinnosti neziskovej účtovnej jednotky súvisiace s účtovnou závierkou a daňovým priznaním sa týkajú zverejnenia účtovných dokumentov v Registri účtovných závierok, vypracovania výročnej správy, auditu účtovnej závierky a výročnej správy. V tomto článku sú zhrnuté tieto povinnosti pre občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy, cirkevné organizácie a účelové zariadenia cirkví, súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia, pre poskytovateľov sociálnych služieb, pre športové organizácie.

Zobraziť článok

Zákaznícka linka

+421 (0) 910 852 408

Napíšte nám

pastierikova@sluzbymvo.sk

Adresa

1.mája 18 01001 Žilina

Centrum poradenstva a vzdelávania, n. o.
IČO: 37983792
DIČ: 2022104744
IČ DPH: SK2022104744, podľa §7a, registrácia od 27.5.2019

poradamvo.sk | ©Copyright 2023 | designed and developed by SvitaStudio